Zámer Obce Jakubany - 2022

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2022

1.    Pribiš Marek, Jakubany 633

2.    Jančíková Mária, Jakubany 485

3.    Gabštur Jozef, Jakubany 113

4.    Kozák Ján a manž. Alena, Jakubany 661

5.    Haladej Ján, Jakubany 263 

K stiahnutiu