Zámer Obce Jakubany - 2023

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2023

1.    Dufala Vladimír a manž. Helena, Jakubany 414

2.    Mačuga Marián, Jakubany 4

3.    Dunka Jaroslav, Jakubany 529 

4.    Compeľová Lenka, Jakubany 682

5.    Compeľ Ján, Jakubany 682

6.    Dufala Ján, Stará Ľubovňa

 

Nastavenia cookies