Zámer Obce Jakubany - 2023

Zámer obce Jakubany previesť majetok obce podľa osobitného zreteľa v zmysle Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ROK 2023

1.    Dufala Vladimír a manž. Helena, Jakubany 414

K stiahnutiu

Nastavenia cookies