Závacký Jozef a manž. Júlia, Jakubany 204

 Závacký Jozef, Jakubany 204 žiada o vydanie potvrdenia k MPV podľa žiadosti uvedenej v prílohe

K stiahnutiu