Zber kovov v obci Jakubany

Dňa 24. 02. 2021 (t. j. streda) bude v našej obci zber kovov. Vrecia s kovmi (plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla...) si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.