Zber papiera

Obec Jakubany uskutoční dňa 09. 04. 2019 (t. j. utorok) zber papiera - modré vrecia (papier, noviny, letáky, kartón, knihy..). Vrecia si vyložte pred svoje smetné nádoby najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovnici obce pozbierajú.