Zber plastov a tetrapakov v obci Jakubany

Dňa 14. 01. 2022 (t. j. piatok) sa v našej obci uskutoční zber plastov a tetrapakov. Zber skla sa tento mesiac neuskutoční. Upozorňujeme, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Obaly z mlieka, džúsov, jogurtov prosím prepláchnuť a postláčať. Zviazané žlté poprípade čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:00 hod., odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú. Žlté vrecia budú vymenené za nové žlté, za vrecia inej farby nebude firma EKOS dávať žlté, tie dostanete až pri platení daní a poplatkov spolu s nálepkou na KUKA nádobu.