Zber plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa termín zberu posúva o 1 deň. Dňa 07. 04. 2021 (t. j. streda) bude v našej obci zber plastov a tetrapakov a dňa 08. 04. 2021 (t.j. štvrtok) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.