Zber plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

Dňa 02. 06. 2021 (t. j. streda) sa v našej obci uskutoční zber plastov a tetrapakov a dňa 03. 06. 2021 (t.j. štvrtok) zber skla. Upozorňujeme, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú