Zber skla v obci Jakubany

Dňa 05. 04. 2022 (t. j. utorok) sa v našej obci uskutoční zber skla. Zelené poprípade čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.
Nastavenia cookies