Zmena dátumu zasadnutia OZ

34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14. 12. 2017 (štvrtok) o 17:00 h.