ZŠ s MŠ Jakubany - Nový školský rok 2022/2023

 

Všetci žiaci triednemu učiteľovi odovzdajú  rodičom vyplnené a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, tlačivo  je dostupné na webovej stránke školy alebo v elektronickej forme cez EduPage.

Žiaci sa v tento deň nebudú prezúvať. Obedy pre všetkých prihlásených žiakov, sa budú podávať od utorka 6.septembra 2022.

 

Materská škola  bude riadne v prevádzke od 5.septembra 2022. Rodič pri príchode taktiež odovzdá vyplnené a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Dieťa s príznakmi infekčného ochorenia nebude prevzaté do priestorov materskej školy.

Nastavenia cookies