ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou v Jakubanoch v súlade s usmernením RÚVZ v Starej Ľubovni, Rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 30.8.2020 a so súhlasom zriaďovateľa obce Jakubany, vyhlasuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre deti MŠ a žiakov ZŠ (1.stupeň, 2.stupeň a špeciálne triedy ZŠ) v dňoch 9.10.2020 (piatok) a 12. 10.2020 (pondelok). O opätovnom otvorení školy a škôlky budeme informovať na stránke školy a obecným rozhlasom. Rodičia a žiaci sú povinní sledovať zadávanie úloh cez EduPage.