ZŠ s MŠ Jakubany - Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Jakubanoch oznamuje rodičom, že podľa § 150 ods 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov vyhlasuje riaditeľské voľno dňa 21. júna 2019 (piatok) žiakom Základnej školy s materskou školou Jakubany z organizačných dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Riadne vyučovanie začína v pondelok 24.06.2019.