ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

 

BLIŽŠIE INFO A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE TU: zsjakubany.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

 

 

Milí rodičia predškolákov,

na tomto mieste vám prinášame všetky potrebné informácie o zápise vašich detí do 1. ročníka ZŠ.

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z., §19, ods.3 (školský zákon) povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024

sa bude konať dňa 4.4.2023

v čase od 12:00 do 16:00 hod. v budove ZŠ.

Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku po kliknutí tu:  Elektronická prihláška   

Po jej úspešnom vyplnení a odoslaní príde rodičovi potvrdzujúci e-mail (prihláška bola úspešne odoslaná a zaregistrovaná). Vyplnenú elektronickú prihlášku NIE JE potrebné tlačiť.

Deti navštevujúce našu MŠ majú možnosť zapísať sa do časového harmonogramu zápisu (tlačivo je v MŠ), aby zápis mohol byť pokojný a plynulý.  Ostatní rodičia s deťmi môžu pokojne prísť v ľubovoľnom čase konania zápisu.

Nastavenia cookies