ZŠ s MŠ - Zápis detí do prvého ročníka základnej školy