Demografia

Demografia   (december 2015)
Počet obyvateľov  spolu 2722
  muži 1375
  ženy 1347
Predproduktívny vek (0-14) spolu 650
Produktívny vek (15-54) ženy 729
Produktívny vek (15-59) muži 874
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 469
   
   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet živonarodených spolu v 2015 40
 Prihlásení 20
 Zomrelí 20
Odhlásení  31
Sobáše 23
Rozvody 0
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 9