Knižnica

13.3.2016

Ak nájdeš knihu - dones nám ju

Milí čitatelia

V tomto období, keď očakávame príchod veľkonočných sviatkov snažíme sa pratať, čistiť okolie. V domácnostiach sa veci premiestňujú a nachádzame aj veci nepotrebné. Ak nájdete knihu, ktorá je už dávno prečítaná a patrí do obecnej knižnice, doneste ju v stredu od 14:00 do 16:00 hod. do knižnice. Možno poslúži iným čitateľom, ktorí sa na ňu tešia. Môžete si dohodnúť odovzdanie kníh aj iný deň na čísle 0918 986 891 u pani Majovskej.


13.3.2016

Otvorenie obecnej knižnice

Obec Jakubany pozýva čitateľov do obecnej knižnice, ktorá bude otvorená od 02. 03. 2016 každú stredu od 14:00 do 16:00 hodiny. Tešíme sa na Vás.