Základná škola a Materská škola Jakubany

Nosnou myšlienkou je škola ako obecné centrum vzdelávania, športu a kultúry.

Adresa:

Kontakt:
riaditeľ : PhDr. Ladislav Žilecký 
skolajakubany@szm.sk  
Web:
http://www.jakubany.bross.sk/ 
Telefón:
052/ 4364240,