Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ v Jakubanoch má 20 členov, má k dispozícii pre svoju činnosť hasičskú techniku uloženú v hasičskej zbrojnici a cvičisko na miestnom ihrisku.

Adresa:

Kontakt:
Dufala Jozef