Verejné obstarávanie

Dodávanie stravy pre dôchodcov v obci Jakubany

Dátum zverejnenia:
30.8.2016
Poradové číslo:
24
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
2.9.2016 12,00
Termín dodania:
5.9.2016 
Kód CPV:
 

Kontakt

Dufalová Anna
Tel.: 052/4283652

Dokumenty