Verejné obstarávanie

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na územné a stavebné konanie „Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ s MŠ v Jakubanoch“

Dátum zverejnenia:
15.12.2017
Poradové číslo:
31
Cena bez DPH:
5 000,00 € 
Typ zákazky:
zákazka (§117)
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
27.12.2017 do 12:00 hod.
Termín dodania:
 
Kód CPV:
71242000-6 

Kontakt

Ing. Ján Krajňák
Tel.: 0903 445 426

Dokumenty