Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 95-2020 19.2.2020 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003316 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra SR 00151866  29 827,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020/23 - 2020/37 17.2.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 94-2020 12.2.2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Rozšírenie kanalizácie Vyšná Roveň...
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 80-2019 5.2.2020 Dodatok k Zmluve o dielo Miroslav Groš - FASTER 40715973   
Detail Zmluva Dodávateľská 92-2020 5.2.2020 Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 93-2020 5.2.2020 Mandátna zmluva na služby požiarneho technika a BOZP Gedra Štefan 33080615   
Detail Faktúra došlá 2020/7 - 2020/22 31.1.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 91-2020 30.1.2020 Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie pre výstavbu MŠ elokované pracovisko JUDr. Anna Filipová 47874856  3 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2020 - 19/2020 27.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 90-2020 24.1.2020 Dohoda č. 20/38/50J/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 914,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 23.1.2020 Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy - Komunitné centrum Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 7/2020 - 11/2020 22.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/527 - 2019/537 17.1.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2020/1 - 2020/6 16.1.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 89-2020 10.1.2020 Zmluva č. 05/310/20/Pv o dodávke vody a stočného pre Komunitné centrum Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 88-2020 9.1.2020 Nájomná zmluva na časť parcely CKN 2495/1 Anton Dunka   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52-2019 7.1.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z 18.7.2019 "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 1/2020 - 6/2020 6.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 87-2019 2.1.2020 Dohoda č. 19/38/012/23 na vykonávanie činnosti formou MOS a DOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2019/503 - 2019/526 31.12.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár