Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019/352 - 2019/373 16.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 2018-168 16.9.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY, n.o.. 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 62-2019 16.9.2019 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 116/2019 Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 29-2019 Dodatok 9.9.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Kamerový systém Vyšná Roveň Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 329/2019 - 2019/351 2.9.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 90-2016 2.9.2019 Dodatok k Zmluve o nájme bytu - predĺženie o 3 roky Reľovská Eva    
Detail Zmluva Dodávateľská 61-2019 30.8.2019 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie k projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" Ing. Iveta Beslerová 47913479  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60-2019 23.8.2019 Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 StavStar, s.r.o. 47550571  105 134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/306 - 2019/328 16.8.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 138/2019 - 148/2019 13.8.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 59-2019 7.8.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 58-2019 2.8.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu z 30.10.2013 v BD A súp. č. 666
pre 9 bytov
A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 168-2018 2.8.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 57-2019 31.7.2019 Zmluva o grantovom účte a poskytovaní služieb interbankingu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 2019/279 - 2019/305 31.7.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 133/2019 - 137/2019 30.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 56-2019 29.7.2019 Mandátna zmluva Ing. Irena Kubisová   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54-2019 26.7.2019 Zmluva o nájme bytu 2/1 v bytovom dome súp. č. 666 Andrea Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 55-2019 26.7.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu Dušan Olekšák    
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Bezpečný život v obci Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  168 955,33 EUR