Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 195/2018 7.11.2018 Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 11 m2 Jozef Duda   44,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 196/018 7.11.2018 Kúpna zmluva na predaj obecných pozemkov 18 m2 Peter Smrek   72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 194/2018 6.11.2018 Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii Kultúrny dom Jakubany Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/325 - 2018/335 2.11.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178 667,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 193/2018 31.10.2018 Dohoda č. 18/38/010/5 - pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 190/2018 29.10.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - dom súp. č. 91 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 191/2018 29.10.2018 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/300 - 2018/324 15.10.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 186/2018 12.10.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 188/2018 12.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) č.1556/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 189/2018 12.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č.1556/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 185/2018 10.10.2018 Zmluva číslo: 863/310/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
dom súp. č. 91
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 184/2018 8.10.2018 Zmluva č. 857/210/18Pv o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 187/2018 8.10.2018 Zmluva o poskytnutí FP č-18-332-00384 na akciu "Na šv.Jána 2018" Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 99/2018 - 105/2018 5.10.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/278 - 2018/299 1.10.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 183/2018 27.9.2018 Dohoda č. 18/38/054/156 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  10 557,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 93/2018 - 98/2018 21.9.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2018/256 - 2018/277 17.9.2018 Došlé faktúry sumár A Sumár