Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 80-2019 18.11.2019 Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Miroslav Groš - FASTER 40715973  11 124,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81-2019 18.11.2019 Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... Škola.sk, s.r.o. 50293893  52 077,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/439 - 2019/466 15.11.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 76-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Katarína Rybovičová   292,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77-2019 14.11.2019 Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v... BDV Trade s.r.o. 46056262  39 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78-2019 14.11.2019 Kúpna zmluva na dodanie vybavenia IKT pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci... František Hvizda - HM-COMP 40692990  16 872,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79-2019 14.11.2019 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a Kúpna zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475  2,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 75-2019 13.11.2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 74-2019 5.11.2019 Dohoda č. 19/38/010/29 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2019/422 - 2019/438 31.10.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 184/2019 - 189/2019 31.10.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 72-2019 29.10.2019 Zmluva o dielo na vykonanie prác "Výstavba chodníka medzi obcami
Jakubany a Nová Ľubovňa"
Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  34 160,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73-2019 29.10.2019 Dohoda č. 19/38/054/181 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 823,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71-2019 28.10.2019 Zmluva o spolupráci č. zmluvy: USVRK-OIP-2019/001673-042
projekt "Terénna sociálna práca II"
Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 70-2019 25.10.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Komunitné centrum Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 179/2019 - 183/2019 24.10.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/393 - 2019/421 16.10.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 68-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2676/40 402 m2 pre stojisko zberného dvora Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová...
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67-2019 9.10.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 10.5.2019 MEDIINVEST s.r.o. 45483078