Zmluva č. 196/2018 Dod

Typ: Dodávateľská
Číslo: 196/2018 Dod 
Predmet : Dodatok k Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva 
Partner: Peter Smrek
IČO:
Adresa: 065 12 Jakubany
Dátum zverejnenia: 14.12.2018 
Dátum účinnosti: 15.12.2018 
Deň podpisu: 12.12.2018 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  file-196-dodatokkupzmlsmrek.pdf, Veľkosť: 97.42 kB
Previazané dokumenty: