Dodatok č. 132/2017 Dod 01

Typ: Dodávateľská
Číslo: 132/2017 Dod 01 
Predmet : Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku č. ZM-SEO-IMRK3-2017-001575 zo 14.11.2017 - Miestna občianska poriadková služba Jakubany 
Partner: Ministerstvo práce SVaR
IČO: 00681156
Adresa: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Dátum zverejnenia: 26.6.2019 
Dátum účinnosti: 27.6.2019 
Deň podpisu: 21.6.2019 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  132-2017-dod01mops-2017-001575.pdf, Veľkosť: 1.57 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu