Dodatok č. 303-2023

Typ: Dodávateľská
Číslo: 303-2023    
Predmet : Dodatok č.1 
Partner: Jozef Duda a Marta Dudová, rod.Sekelská
IČO:
Adresa: Jakubany 656, 065 12 Jakubany
Dátum zverejnenia: 12.4.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  303-2023-dodatok-c-1-ku-kupnej-zmluve-duda.pdf, Veľkosť: 341.09 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Nastavenia cookies