Dodatok č. 357-2023

Typ: Dodávateľská
Číslo: 357-2023    
Predmet : Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí podpory z Environmentálneho
fondu :Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany:
 
Partner: Environmentálny fond
IČO: 30796491
Adresa: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
Dátum zverejnenia: 31.8.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 15.8.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  357-2023-dodatok-c-2-environmentalny-fond.pdf, Veľkosť: 1.01 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o poskytnutí podpory z Environ. fondu - Zníženie energetickej náročnosti budov

Nastavenia cookies