Dodatok č. DOD/01-2013//121/2012-IZ-5.0/V

Typ: Dodávateľská
Číslo: DOD/01-2013//121/2012-IZ-5.0/V    
Predmet : Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obci Jakubany 
Partner: Fond sociálneho rozvoja
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Dátum zverejnenia: 25.11.2013 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2013 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  file_215_2012dodatok_1_2013.pdf, Veľkosť: 1.65 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o spolupráci č. 121/2012 - IZ-5.0/V na implementáciu národného projektu Terénnej sociálnej práce v obciach.

Nastavenia cookies