Dodatok č. 14/2015 Dod 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 14/2015 Dod 1 
Predmet : Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému 
Partner: STOP LUP, s.r.o.
IČO: 45724351
Adresa: V. Spanyola 23, 010 01 Žilina
Dátum zverejnenia: 1.6.2015 
Dátum účinnosti: 2.6.2015 
Deň podpisu: 1.6.2015 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 020,00 EUR 
  file_14_dodat_1_stoplup.doc, Veľkosť: 67.5 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému