Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2019 20.5.2019 Zmluva o výkone inžinierskej činnosti - Mandátna zmluva č. 02/05/2019
Výstavba novej budovy...
Anton Novák - Inžinierska a realitná kancelária 43367518  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 36/2019 7.5.2019 Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Mediinvest Consulting., s.r.o. 45483078  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2019-1 6.5.2019 Dodatok k zámennej zmluve č. V 516/2019 Katarína Vasiľová    
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2019 6.5.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Viera Benková   380,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2019 3.5.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Katarína Vilčeková   5 130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2019 3.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb MSD Jakubany 01
a Zmluva o spracovaní osobných údajov...
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 45325600  1 443,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/138 - 2019/148 30.4.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2019 27.4.2019 Zmluva o dielo na výrobu a montáž oceľovej konštrukcie zberného dvora DINOX - kovovýroba s.r.o. 52030091  23 532,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/2019 17.4.2019 Zmluva č. 39 255 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2019 17.4.2019 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu MŠ SL PROJEKT s.r.o. 52125980  12 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2019 16.4.2019 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2019 16.4.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - zberný dvor Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  194,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2019 15.4.2019 Zámenná zmluva na pozemky Katarína Michňová    
Detail Faktúra došlá 2019/94 - 2019/137 15.4.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2019 11.4.2019 Kúpna zmluva na pozemok Jozef Guľaši   310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2019 11.4.2019 Kúpna zmluva na pozemok Ján Štucka   1 610,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2019 11.4.2019 Zmluva o kúpe nehnuteľnosti Anna Krivoňáková   120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 56/2019 - 64/2019 8.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 52/2019 - 55/2019 5.4.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2019 1.4.2019 Zámenná zmluva na pozemky Jozef Michňa