Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765 866,16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 710/714/2009 21.2.2011 Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  651 588,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011010 13.6.2011 Za stavebné práce na potoku Šmidovec "Investičné akcie v obci..." SLOVDACH, s.r.o. 36465330  413 966,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2019 24.6.2019 Zmluva o dielo na akciu "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  317 948,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 178/2018 15.8.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu komunitného centra Ministerstvo práce SVaR 00681156  298 637,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 4.9.2018 Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  294 136,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 222/2012 13.7.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Pokládka asfalto-cementovej vrstvy na MK Strabag, s.r.o. 17317282  224 510,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0503-PRB-2009/Z 1.3.2011 Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  217 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192/2018 31.10.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác "Kultúrny dom - Jakubany" MG PROJECT, s.r.o. 46324038  178 667,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Bezpečný život v obci Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  168 955,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/2019 14.6.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác - Rekonštrukcia MK v obci Jakubany a výstavba chodníka medzi... EUROVIA SK, a. s. 31651518  168 527,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 217/2012 28.5.2012 Zmluva o dielo na pokládku asfaltu na miestne komunikácie Strabag, s.r.o. 17317282  166 543,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 63-2019 20.9.2019 Zmluva o poskytnutí NFP pre akciu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  127 169,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 20.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu Ministerstvo vnútra SR 00151866  126 005,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  123 178,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 30.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na MOPS Ministerstvo vnútra SR 00151866  122 683,68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 60-2019 23.8.2019 Zmluva o dielo č. OÚ-1/2019 StavStar, s.r.o. 47550571  105 134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104 136,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2016 27.5.2016 Zmluva o Termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR