Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019/527 - 2019/536 17.1.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2020/1 - 2020/6 16.1.2020 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 89-2020 10.1.2020 Zmluva č. 05/310/20/Pv o dodávke vody a stočného pre Komunitné centrum Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 88-2020 9.1.2020 Nájomná zmluva na časť parcely CKN 2495/1 Anton Dunka   50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52-2019 7.1.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP z 18.7.2019 "Bezpečný život v obci Jakubany" Ministerstvo životného prostredia SR 42181810   
Detail Objednávka vyšlá 1/2020 - 6/2020 6.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 87-2019 2.1.2020 Dohoda č. 19/38/012/23 na vykonávanie činnosti formou MOS a DOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Faktúra došlá 2019/503 - 2019/526 31.12.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 86-2019 27.12.2019 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Mrug   3,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 209/2019 - 210/2019 19.12.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2019/477 - 2019/502 16.12.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 85-2019 13.12.2019 Zmluva o zverení majetku do správy ZŠ s MŠ Jakubany Základná škola s MŠ 35534672  367 455,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 84-2019 10.12.2019 Zmluva o poskytnutí NFP na výstavbu novej MŠ - elokované pracovisko Ministerstvo práce SVaR 00681156  503 881,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 82-2019 2.12.2019 Dohoda č. 19/38/052/118 o zabezpečení výkonu aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 822,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83-2019 2.12.2019 Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa 31595545  45,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/467 - 2019/476 29.11.2019 Došlé faktúry sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 202/2019 - 208/2019 28.11.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 80-2019 18.11.2019 Zmluva o dielo - na stavebné práce pre projekt "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany" Miroslav Groš - FASTER 40715973  11 124,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 81-2019 18.11.2019 Kúpna zmluva č. 81-2019 na dodanie didaktických pomôcok pre projekt "Zlepšenie podmienok... Škola.sk, s.r.o. 50293893  52 077,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 196/2019 - 201/2019 18.11.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár