Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20110027 4.2.2011 Systémová podpora Urbis MADE, spol. s.r.o. 36041688  404,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1721849422 11.2.2011 Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 T Com Slovak Telekom 35763469  79,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2010/409 11.2.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o bezplatnej výpožičke pontónového mosta Ministerstvo obrany SR, úrad pre investície a akvi    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 11.2.2011 Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok Dohoda o predaji a nákupe tovaru 30617383   
Detail Faktúra došlá 7246921811 11.2.2011 Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  1 848,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 720058809 11.2.2011 Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 Výcodoslovenská energetika, a.s. 36211222  -720,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 005/2011 11.2.2011 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu DOMING, spol. s r.o. 31649971  54 573,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2011/SČ 11.2.2011 Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ Rejda Ján 17122627  270,20 EUR 
Detail Faktúra došlá CEN/2736/2010 11.2.2011 Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu Dexia banka Slovensko, a.s. 31575951  39,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2028023612 11.2.2011 Doplatok za predplatné - Finančný spravodajca 2010 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31532503  1,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2011 11.2.2011 Miestna samospráva - základné princípy fungovania Asociácia vzdelávania samosprávy 37902938  67,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110004 11.2.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  151,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/01/2011 11.2.2011 Putovný pohár v nohejbale DRAGANNA - Anna Draganová 44189885  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/08/2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 7413678413 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 SPP, a.s. 35815256  2 759,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 745004713 15.2.2011 Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 SPP, a.s. 35815256  -1 821,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 110028 15.2.2011 Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor Comcas, s.r.o. 36494721  640,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100614614 15.2.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  12,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100629987 15.2.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  12,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 32110001 15.2.2011 Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  84,78 EUR