Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 103-2020 30.4.2020 Zmluva o nájme bytu Štucková Mária    
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 25.11.2011 Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržnych hrádzí - 2. realizačný projekt "Programu... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  15 458,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 103/2012 22.11.2012 Odoslaná faktúra za predaj obecného pozemku Hrebík Štefan   115,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2017 24.3.2017 Zmluva o prenájme pozemkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104-2020 30.4.2020 Zmluva o poskytovaní služieb elektronických komunikácii s Dodatkom č. 1
Zmluva o nájme...
Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 104/2017 24.3.2017 Zmluva o budúcej Zmluve o spolupráci Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046   
Detail Zmluva Dodávateľská 105-2020 30.4.2020 Zmluva o nájme bytu Katarína Kaletová    
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2017 31.3.2017 Dohoda č. 3/2017/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 030,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106-2020 6.5.2020 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Ján Rybovič   2 983,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 106/2017 16.5.2017 Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000478-001 Národný projekt TSP Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 106/2018 - 112/2018 26.10.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 107-2020 7.5.2020 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  5 940,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2017 16.5.2017 Dodatok k Zmluve o nájme - predlženie nájmu do roku 2020 Katarína Duračinská    
Detail Zmluva Dodávateľská 108-2020 11.5.2020 Zmluva o poskytnutí služby - externé riadenie výstavby MŠ Neudorf, s.r.o. 46328955  10 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 108/2017 19.5.2017 Zmluva o nájme - predlženie nájmu - v bytovom dome súp. č 666 byt 7/1 Martin Dvorščák    
Detail Zmluva Dodávateľská 108/2017 19.5.2017 Zmluva o nájme - predlženie nájmu - v bytovom dome súp. č 666 byt 8/1 Kuzmiaková Mária    
Detail Zmluva Dodávateľská 109-2020 25.5.2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9 062,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 109/2017 30.5.2017 DOHODA č. 17/38/50j/27 o poskytnutí príspevku na odporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 635,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11-2019 Dodatok 1 4.10.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečovaní systému združeného nakladania
s odpadmi
NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 1.4.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173  8,00 EUR