Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 11/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Dufala Štefan   13,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2013 19.4.2013 Objednávka na umývací prostriedok Branislav Dvoriščák, Gastro - Galaxi 41231082  72,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 13.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota Sokol Jakubany 377870021  7 320,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 21.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie pre TJ Sokol Jakubany Telovýchovná jednota SOKOL Jakubany 377870021  850,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2016 - 13/2016 7.4.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 11/2017 - 13/2017 22.2.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 22.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2017 26.5.2017 Kúpna zmluva na pozemok EKN 9358/2 o výmere 41 m2 Ján Čopjak   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 110/2019 - 113/2019 28.6.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2020 1.6.2020 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  14 668,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 110028 15.2.2011 Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor Comcas, s.r.o. 36494721  640,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2 015,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 110068 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  1 579,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 4.8.2011 Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 Ján Dufala - Senior 14312034  4 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100002 13.6.2011 Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 256,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101661311 28.3.2011 Predplatné denníka Pravda Slovenská pošta 36631124  37,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2 111,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2 619,11 EUR