Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 9022011 16.2.2011 Oprava miestnych potokov v Obci Jakubany podľa zadania - Výkazu výmer zo dňa 19.1.2011 Slovdach, s.r.o. 36465330  37 747,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 17.2.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok -... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/01 18.2.2011 Zmluva o dielo/ na vykonanie stavebných prác/ - oplotenie športového areálu - Futbalového... Transferrum Marián Kaleta 30614082  17 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 710/714/2009 21.2.2011 Záložná zmluva na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  651 588,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765 866,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22011 28.2.2011 Nákup materiálu Elektro Alica 31004369   
Detail Faktúra došlá 0077802080 28.2.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  43,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62011 28.2.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 52011 28.2.2011 Aktualizáciu CMS a e-gov Netix Solutions 43783627   
Detail Objednávka vyšlá 32011 28.2.2011 List vlastníctva Správa katastra 3780173   
Detail Objednávka vyšlá 42011 28.2.2011 Nákup materiálu na údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784   
Detail Objednávka vyšlá 12011 28.2.2011 Vytiahnutie žumpy v objekte OU Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2 015,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 28.2.2011 Za obedy zamestnancov OÚ január 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  366,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100005 28.2.2011 Za obedy pre dôchodcov za január 2011 Mytníková Katarína 33069654  732,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011/IČ 28.2.2011 Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B Rejda Ján 17122627  1 078,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967622 28.2.2011 Mesačná faktúra za odber plynu SPP, a.s. 35815256  2 111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101260 28.2.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  43,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101261 28.2.2011 Vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  268,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7494791942 28.2.2011 Faktúra za elektrinu - opakované plnenie Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Nastavenia cookies