Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011/019 28.2.2011 Za služby manažérske pre projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110159 28.2.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov z kontajnérov EKOS, spol. s r.o. 36168475  138,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2 111,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110186 28.2.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 881,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011059 28.2.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP Kaleta Stanislav 40322289  221,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011060 28.2.2011 Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca Kaleta Stanislav 40322289  57,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110228 28.2.2011 Za spracovanie a vedenie výkazov o komunálnom odpade EKOS, spol. s r.o. 36168475  157,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2011 28.2.2011 Za stravu pre deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  94,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9722960481 28.2.2011 Mesačná faktúra za telefón T Com Slovak Telekom 35763469  91,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 10014 28.2.2011 Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie Netix Solutions 43783627  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 007/2011 28.2.2011 Za vykonané práce na stavbe 16 b.j. blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  70 896,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2011/IČ 28.2.2011 Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok Rejda Ján 17122627  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 110068 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  1 579,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011017 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  770,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0503-PRB-2009/Z 1.3.2011 Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  217 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ 13.1.2011 2.3.2011 Darovacia zmluva parcelu CKN3 o výmere 642m2 - Park v obci Jakubany Urbáraska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011- 2.3.2011 2.3.2011 Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 261,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 3.3.2011 Predaj nehnuteľnosti Ján Čopjak   192,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102625 4.3.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  10,61 EUR 
Nastavenia cookies