Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201100010 4.3.2011 Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 Mytníková Katarína 33069654  1 003,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102626 4.3.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  174,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 23.2.2011/2 10.3.2011 Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... Anna Dufalová, rod. Mačugová   563,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 1/2011 16.3.2011 Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... Ing. Ján Reľovský 45540144  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/3002 16.3.2011 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný...
HYDREX, s.r.o. 31633072  43 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011 21.3.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  359,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101664786 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón T Com Slovak Telekom 35763469  28,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7101689690 21.3.2011 Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  12,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/039 21.3.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990738 21.3.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1 993,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2011 21.3.2011 Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  79,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2 619,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110477 21.3.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 903,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723977613 21.3.2011 Mesačná faktúra za telefón T Com Slovak Telekom 35763469  93,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0162011 21.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  3,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2011 22.3.2011 Služby za Verejné obstarávanie Reľovský Ján, Ing. 45540144  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2104269195 22.3.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  43,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3 021,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0812011 24.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  21,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/17 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR Krajský úrad životného prostredia 37937944   
Nastavenia cookies