Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 11/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ing. Ján Kolčák   21,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 12/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Jozef Bandy   2,82 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 13/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Ján Žilka   19,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 691,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 7.4.2011 Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  147,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 61140392 7.4.2011 Nákup pracovného stroja UNC HYDREX, s.r.o. 31633072  43 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111013 11.4.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov za 3/2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 903,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 5724992499 11.4.2011 Mesačná faktúra za telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  82,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 11.4.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  415,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 13.4.2011 Oprava strechy obecného úradu a kultúrneho domu Richard Klimek 40714951  3 938,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300142442 13.4.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1 117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011/IČ 14.4.2011 Za stavebný dozor pri úprave potokov Rejda Ján 17122627  595,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111455 18.4.2011 Za vývoz odpadov z kontajnerov EKOS, spol. s r.o. 36168475  176,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111443 19.4.2011 Za monitoring kompostoviska EKOS, spol. s r.o. 36168475  45,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda 28.4.2011 Dohoda o splátkach pokuty Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  1 552,87 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 15/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 17/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Mariančík Ján   20,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 18/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC ARPROG, a.s. 36168335  330,50 EUR 
Nastavenia cookies