Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 19/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland Jozef Mačuga   46,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Štefan Duda   45,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111510 29.4.2011 Za práce na obecnom kompostovisku EKOS, spol. s r.o. 36168475  144,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 10049 29.4.2011 Za webovú stránku obce Jakubany Netix Solutions 43783627  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201100023 29.4.2011 Za obedy pre dôchodcov za apríl 2011 Mytníková Katarína 33069654  767,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111549 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  108,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111550 29.4.2011 Za odvoz odpadu z obce - kontajner EKOS, spol. s r.o. 36168475  69,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103825656 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - Terénna sociálna práca T Com Slovak Telekom 35763469  12,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7103837868 2.5.2011 Mesačná faktúra za mobil - OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  18,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107219 2.5.2011 Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  12,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107220 2.5.2011 Za vodné a stočné bytový dom č. 666 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  169,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653233 2.5.2011 Faktúra za elektrinu na 3-5/2011 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222  3 003,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská bez čísla 5.5.2011 Zmluva o užívaní poľovného revíru "SIHLA" Poľovné združenie SIHLA 42091071   
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2 598,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 016/2011 5.5.2011 Za práce pri výstavbe 16 b.j., blok B DOMING, spol. s r.o. 31649971  104 136,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111575 5.5.2011 Za odvoz a likvidáciu odpadov EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 093,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 4052011 10.5.2011 Zmluva o dielo na výstavbu ľavobrežnej hrádze potoka Jakubianka Slovdach, s.r.o. 36465330  27 313,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Bakošová Katarína   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 13.5.2011 Predaj podielu obecného pozemku Rybovič Michal   17,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011024 13.5.2011 Oprava oplotenia športového areálu Transferrum Marián Kaleta 30614082  5 153,56 EUR 
Nastavenia cookies