Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 282-2023 3.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 TJ SOKOL Jakubany 377870021  11 687,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023/10 - 2023/20 3.2.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 281-2023 26.1.2023 Pokračovanie Zmluvy o nájme bytu do 30.04.2026 Mária Compeľová, rod. Compeľová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 279-2023 24.1.2023 Poistenie majetku - Tepelné čerpadlá Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  201,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 280-2023 24.1.2023 Zmena ceny za audit účtovnej závierky HURINES,s.r.o 36449237  2 544,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/524 - 2022/557 17.1.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2023/1 - 2023/9 17.1.2023 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 2023/ 2 - 7 13.1.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 277-2022 9.1.2023 Zmluva o prevod majetku do správy - Rekonštrukcia strechy telocvične
Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  35 853,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 278-2022 9.1.2023 Zmluva o prevode majetku do správy - Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Základná škola s materskou školou Jakubany 35534672  12 311,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023/1 3.1.2023 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 275-2022 29.12.2022 Dodatok č. 1/2022 - zmena v čl.6 - paušál 100€ sa nahrádza sumou 300€ Úrad vlády SR 00151513  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 276-2022 29.12.2022 Dodatok č.2 TJ SOKOL Jakubany 377870021  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 274-2022 20.12.2022 Aktivačná činnosť od 01.01.2023 do 30.06.2023 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 240/2022 - 246/2022 20.12.2022 Objednávky odoslané Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 272-2022 19.12.2022 Poskytnutie dotácie na vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 273-2022 19.12.2022 Poskytnutie dotácie na Folklórne slávnosti pri príležitosti oslavy 700. výročia prvej... Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 495/2022 - 523/2022 16.12.2022 Došlé faktúry Sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 271-2022 15.12.2022 Dodatok - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Jakubany
Environmentálny fond 30796491  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 269-2022 1.12.2022 Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Mária Vasiľová   13,28 EUR 
Nastavenia cookies