Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 131/2017 8.11.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 39 m2 Róbert Matviak a Monika Matviaková   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 20.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu Ministerstvo vnútra SR 00151866  126 005,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 Dod 01 26.6.2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku č.... Ministerstvo práce SVaR 00681156   
Detail Zmluva Dodávateľská 133/2017 29.11.2017 Dohoda č. 17/38/50J/67 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 922,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 134/2017 29.11.2017 Dohoda č. 159/2017/§54-PZ o poskytnutí príspevku na mentorované zapracovanie a prax - "Praxou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 416,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/2017 29.11.2017 Dohoda č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 275,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/2017 Dodatok 9.1.2018 Dodatok k Dohode č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 637,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/§51/2011 30.9.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok na absolventskú prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 136/2017 1.12.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 666 na byt 8/1 Fecková Natália    
Detail Zmluva Dodávateľská 137/2017 13.12.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 666 na byt 2/1 Katarína Compeľová    
Detail Zmluva Dodávateľská 138/2017 19.12.2017 Zámenná zmluva na obecný pozemok Mária Mačugová    
Detail Zmluva Dodávateľská 139/2017 20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie rozpočtu obce v roku 2017 GKC farnosť Jakubany 31952046  8 553,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štucka Mikuláš   26,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 2.4.2015 Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  6 023,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2015 - 16/2015 21.4.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 Dod 1 1.6.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2016 13.4.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 14/2017 - 16/2017 1.3.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár