Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 13/2014 - 14/2014 28.4.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 13/2015 1.4.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 2.4.2015 Dohoda č. 32/2015/§ 54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  14 454,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 26.2.2019 Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130/2017 3.11.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 110 m2 Helena Kolčáková   440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 131/2017 8.11.2017 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 39 m2 Róbert Matviak a Monika Matviaková   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 20.11.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu Ministerstvo vnútra SR 00151866  126 005,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 132/2017 Dod 01 26.6.2019 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku č.... Ministerstvo práce SVaR 00681156   
Detail Zmluva Dodávateľská 133/2017 29.11.2017 Dohoda č. 17/38/50J/67 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 922,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 133/2019 - 137/2019 30.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 134/2017 29.11.2017 Dohoda č. 159/2017/§54-PZ o poskytnutí príspevku na mentorované zapracovanie a prax - "Praxou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  7 416,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/2017 29.11.2017 Dohoda č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 275,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/2017 Dodatok 9.1.2018 Dodatok k Dohode č. 17/38/054/255 o poskytnutí finančného príspevku na projekt "Šanca pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  2 637,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 135/§51/2011 30.9.2011 Dohoda o zabezpečení podmienok na absolventskú prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 136/2017 1.12.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 666 na byt 8/1 Fecková Natália    
Detail Zmluva Dodávateľská 137/2017 13.12.2017 Zmluva o nájme bytu v bytovom dome súp. č. 666 na byt 2/1 Katarína Compeľová    
Detail Zmluva Dodávateľská 138/2017 19.12.2017 Zámenná zmluva na obecný pozemok Mária Mačugová    
Detail Objednávka vyšlá 138/2019 - 148/2019 13.8.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 139/2017 20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie rozpočtu obce v roku 2017 GKC farnosť Jakubany 31952046  8 553,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289