Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 118/2019 - 122/2019 12.7.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 118/2021 - 123/2021 2.7.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 119-2020 13.8.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 119/2017 10.8.2017 Dohoda č. 17/38/052/195 o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  8 048,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12-14/2013 23.5.2013 Sumár objednávok A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 1.4.2011 Vypracovanie znaleckého posudku na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285   
Detail Faktúra vyšlá 12/2011 7.4.2011 Za odpredaj skla Jozef Bandy   2,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Marchevka Ján   38,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 25.3.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ Jakubany Dobrovoľný hasičský zbor Jakubany 00177474  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 - 17/2018 27.2.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 26.2.2019 Zmluva č. 0361/2210/2019 o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 12/2019 - 16/2019 25.1.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2020 - 19/2020 27.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12/2021 - 15/2021 26.1.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 120-2020 13.8.2020 Darovacia zmluva na didakticko-materiálne balíčky projektu NP PRIM Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 120/2017 22.8.2017 Zmluva č. 10/2017 o poskytovaní audítorských služieb na roky 2017 a 2018 Ing. Mária Schreterová 35524120  2 040,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 120/2018 - 125/2018 12.12.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 120/2020 - 125/2020 13.10.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 12011 28.2.2011 Vytiahnutie žumpy v objekte OU Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 121-2020 25.8.2020 Mandátna zmluva na externý manažment realizácie projektu "Bezpečný život v obci Jakubany" Marek Vanko 50906321  5 008,00 EUR 
Nastavenia cookies