Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 142/2018 19.1.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ... RG ATELIÉR, s.r.o 45271011  5 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 143/2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy - 1/2018
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 144-2018 30.1.2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 31.1.2018 JUDr. Viera Komanová, advokát 37787918   
Detail Zmluva Dodávateľská 144/2018 31.1.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018 1.2.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018-1 27.3.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská 146/2018 14.2.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol... Ing. Jozef Guľaš 44422202  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 19.2.2018 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 79,8 m2 Ján Faber   319,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 17.4.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve na predaj obecných pozemkov Fáber Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2018 20.2.2018 Zmluva číslo: 259/310/15Pv o dodávke vody z verejného vodovodu v budove súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 149/2018 22.2.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 pre budovu súp. č. 78 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 7.4.2011 Uverejnenie inzerátu o odpredaji UNC Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206   
Detail Faktúra vyšlá 15/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 15/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Compeľ Michal   11,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2014 - 17/2014 4.6.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 12.5.2015 Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR a prevádzkovateľom KC Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Objednávka vyšlá 15/2016 - 16/2016 22.4.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
č. zmluvy 3/2019
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 150/2018 22.2.2018 Zmluva o partnerstve na realizácii projektu - Sociálna inklúzia preživších Rómov... Občianske združenie ETP Slovensko 31751245   
Detail Zmluva Dodávateľská 151/2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
číslo zmluvy 2/2018
Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  950,00 EUR