Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Štucka Mikuláš   26,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 2.4.2015 Zmluva o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  6 023,33 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2015 - 16/2015 21.4.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 Dod 1 1.6.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž kamerového systému STOP LUP, s.r.o. 45724351  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2016 13.4.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 14/2017 - 16/2017 1.3.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 27.2.2019 Kúpna zmluva na pozemok Katarína Mačugová   3 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 140/2017 21.12.2017 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Komunitné centrum Jakubany Ing.arch. Peter Steiniger 35114487  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 141/2018 5.1.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - byt 1/2 v BD A Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 142/2018 19.1.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre Rekonštrukciu a dostavbu telocvične pri ZŠ s MŠ... RG ATELIÉR, s.r.o 45271011  5 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 143/2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy - 1/2018
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 144-2018 30.1.2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 31.1.2018 JUDr. Viera Komanová, advokát 37787918   
Detail Zmluva Dodávateľská 144/2018 31.1.2018 Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Viera Komanová 37787918  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018 1.2.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 145/2018-1 27.3.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská 146/2018 14.2.2018 Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu „Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol... Ing. Jozef Guľaš 44422202  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 19.2.2018 Kúpna zmluva na predaj obecného pozemku vo výmere 79,8 m2 Ján Faber   319,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 147/2018 17.4.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve na predaj obecných pozemkov Fáber Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2018 20.2.2018 Zmluva číslo: 259/310/15Pv o dodávke vody z verejného vodovodu v budove súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968