Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 149/2018 22.2.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 pre budovu súp. č. 78 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 149/2019 - 154/2019 27.8.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 7.4.2011 Uverejnenie inzerátu o odpredaji UNC Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206   
Detail Faktúra vyšlá 15/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 15/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Compeľ Michal   11,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2014 - 17/2014 4.6.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 12.5.2015 Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR a prevádzkovateľom KC Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Objednávka vyšlá 15/2016 - 16/2016 22.4.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
č. zmluvy 3/2019
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 150/2018 22.2.2018 Zmluva o partnerstve na realizácii projektu - Sociálna inklúzia preživších Rómov... Občianske združenie ETP Slovensko 31751245   
Detail Zmluva Dodávateľská 151/2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
číslo zmluvy 2/2018
Gréckokatolícka Charita Prešov 35514388  950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 152/2018 26.3.2018 Zámenná zmluva na obecné pozemky Anna Židová   122,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 153/2018 29.3.2018 Dodatok k Zmluve o nájme bytu v BD A súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 154/2018 10.4.2018 Zmluva č. 38010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155/2018 10.4.2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 026-2017/2018 Obchodná akadémia 17151091   
Detail Objednávka vyšlá 155/2019 - 158/2019 5.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 156/2018 20.4.2018 Zámenná zmluva na obecné pozemky Rybovič Štefan   14,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 157/2018 25.4.2018 Dohoda č. 18/38/50J/12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9 716,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 158/2018 25.4.2018 Dohoda č. 18/38/054/42 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  1 050,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159/2018 14.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. 3/2018
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR