Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 152/2018 26.3.2018 Zámenná zmluva na obecné pozemky Anna Židová   122,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 153/2018 29.3.2018 Dodatok k Zmluve o nájme bytu v BD A súp. č. 666 Jozef Mačuga    
Detail Zmluva Dodávateľská 154/2018 10.4.2018 Zmluva č. 38010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 155/2018 10.4.2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 026-2017/2018 Obchodná akadémia 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 156/2018 20.4.2018 Zámenná zmluva na obecné pozemky Rybovič Štefan   14,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 157/2018 25.4.2018 Dohoda č. 18/38/50J/12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9 716,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 158/2018 25.4.2018 Dohoda č. 18/38/054/42 o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  1 050,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 159/2018 14.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. 3/2018
Folklórna skupina KEČERA 50858904  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2011 4.4.2011 Za znalecký posudok na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285  119,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Duda Jozef   8,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
č. 147/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
č.zmluvy 2/2019
Športom k radosti, občianske združenie 50550918  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 160/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/054/42 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 251,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 161/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/054/68 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  1 050,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 238,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 163/2018 29.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy 4/2018
Športom k radosti, očianske združenie   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 164/201/ 15.6.2018 Zmluva č. ZO/2018A16596-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o., 50528041  54,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 165/2018 15.6.2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva MCM Group s.r.o. 50737597  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 166/2018 15.6.2018 Dohoda o účinkovaní folklórneho súboru Jazero Občianske združenie pri OcÚ 42090865  500,00 EUR