Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 159/2019 - 162/2019 20.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 16/2011 4.4.2011 Za znalecký posudok na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285  119,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Duda Jozef   8,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
č. 147/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 12.3.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019
č.zmluvy 2/2019
Športom k radosti, občianske združenie 50550918  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 160/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/054/42 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  5 251,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 161/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/054/68 o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  1 050,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 162/2018 29.5.2018 Dohoda č. 18/38/50J/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  3 238,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 163/2018 29.5.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
č. zmluvy 4/2018
Športom k radosti, očianske združenie   300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 163/2019 - 167/2019 24.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 164/201/ 15.6.2018 Zmluva č. ZO/2018A16596-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o., 50528041  54,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 165/2018 15.6.2018 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva MCM Group s.r.o. 50737597  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 166/2018 15.6.2018 Dohoda o účinkovaní folklórneho súboru Jazero Občianske združenie pri OcÚ 42090865  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 167-2/2018 22.6.2018 Príkazná zmluva č. 1/2018 na moderovanie na akcii "Na šv.Jána" Mgr. Marianna Železná   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 167/2018 20.6.2018 Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie - ozvučenie na akcii "Na šv.Jána" dňa 24. 6. 2018 Ing. Radoslav Petruš   400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 168-2018 2.8.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.6.2018 SOCIO FAMILY 37886843   
Detail Zmluva Dodávateľská 168/2018 25.6.2018 Nájomná zmluva na budovu Kúrie súp. č. 211 SOCIO FAMILY, n. o. 37886843  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 168/2019 - 170/2019 27.9.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 28.6.2018 Zmluva o spolupráci č. zml. USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866