Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 Dodatok 27.12.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľská 169/2018 Dodatok2 27.9.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-069 Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Faktúra vyšlá 17/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Mariančík Ján   20,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 17/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Compeľ Štefan   22,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Objednávka vyšlá 17/2015 - 18/2015 14.5.2015 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 17/2017 - 20/2017 16.3.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 18.3.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
s Dodatkom k Zmluve
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 17/2019 - 19/2019 31.1.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 170/2018 29.6.2018 Dohoda č. 18/38/50J/44 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  9 716,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 171/2018 29.6.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Zmluvy o zriadení vecného bremena
č. 0583/3000/2018
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 171/2019 - 178/2019 8.10.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 172/2018 29.6.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Zmluvy o zriadení vecného bremena
č. 0585/3000/2018
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 1721849422 11.2.2011 Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 T Com Slovak Telekom 35763469  79,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 173/2018 29.6.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Kúpnej zmluvy
č. 0586/3000/2018
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 174/2018 11.7.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Šatne TJ Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 175/2018 11.7.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Kamerový systém Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 176/2018 13.8.2018 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 86/2018 Obchodná akadémia Stará Ľubvňa 17151091   
Detail Zmluva Dodávateľská 177/2018 15.8.2018 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
číslo zmluvy::...
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  945,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 178/2018 15.8.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu komunitného centra Ministerstvo práce SVaR 00681156  298 637,43 EUR