Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 18/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC ARPROG, a.s. 36168335  330,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 18/2012 25.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Vojtovič Štefan   22,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18/2014- 20/2014 5.6.2014 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2015 15.5.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863   
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 - 19/2017 5.3.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2019 25.3.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné stanice 3 ks
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 4.9.2018 Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ Jakubany" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  294 136,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 180/2018 Dod 6.5.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 4.9.2018 akcia "Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri... SLOVDACH, s.r.o. 36465330  51 251,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 181/2018 10.9.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE, spol. s.r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 182/2018 13.9.2018 Zmluva o výkone stavebného dozoru na akcii: Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠ s MŠ... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 183/2018 27.9.2018 Dohoda č. 18/38/054/156 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  10 557,63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 184/2018 8.10.2018 Zmluva č. 857/210/18Pv o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 184/2019 - 189/2019 31.10.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 185/2018 10.10.2018 Zmluva číslo: 863/310/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu
dom súp. č. 91
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 186/2018 12.10.2018 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307627C/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 187/2018 8.10.2018 Zmluva o poskytnutí FP č-18-332-00384 na akciu "Na šv.Jána 2018" Fond na podporu kultúry národnostných menšín 51049775  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 188/2018 12.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) č.1556/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 189/2018 12.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č.1556/3000/2018 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra vyšlá 19/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland Jozef Mačuga   46,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 19/2012 31.5.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Vojtovič Štefan   63,00 EUR