Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 02/2011/IČ 28.2.2011 Za stavebný dozor pri výstavbe 16 b.j. blok B Rejda Ján 17122627  1 078,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 023/2011 13.6.2011 Stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  55 914,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 023/2011 7.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzí NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  1 123,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232011 16.5.2011 Za práce súvisiace s propagáciou projektu "Investičné akcie..." ADIN s.r.o. 0036490121  1 791,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 027/2011 15.6.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  24 435,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 03 12.3.2012 Vystavené objednávky Sumár 03 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 03/2011 28.2.2011 Za stravu pre deti v hmotnej núdzi Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  94,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2011/IČ 28.2.2011 Za činnosť stavebného dozora - mosty cez potok Rejda Ján 17122627  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/2011 25.11.2011 Za vykonané práce na akcii výstavby vodozádržných hrádzi 1. RP NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  16 066,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 035/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  30 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/2011 8.7.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  123 178,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011 21.3.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  359,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 04/2011/IČ 14.4.2011 Za stavebný dozor pri úprave potokov Rejda Ján 17122627  595,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 046/2011 4.8.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  37 074,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 050/2011 6.9.2011 Za stavebné práce pri výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  35 217,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0503-PRB-2009/Z 1.3.2011 Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na základe Zmluvy o... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  217 190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 055/2011 6.9.2011 Za stavebné práce pri výstavbe technickej vybavenosti k bytovému domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  34 650,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/2011 21.3.2011 Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  79,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 070/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na výstavbe bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  21 719,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072/2011 19.12.2011 Za stavebné práce na technickej vybavenosti bytového domu blok "B" DOMING, spol. s r.o. 31649971  3 850,00 EUR 
Nastavenia cookies