Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0792011 10.10.2011 Dobropis za propagáciu a informačnú publicitu projektu "investičné akcie v obci Jakubany..." ADIN s.r.o. 0036490121  1 791,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 7.4.2011 Za stravu žiakov MŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  147,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/2011 11.4.2011 Za obedy zamestnancov OÚ - marec 2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 35534672  415,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0802011 10.10.2011 Za propagáciu a informačnú publicitu projektu "Investičné akcie v obci..." ADIN s.r.o. 0036490121  1 813,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0812011 24.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  21,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/08/2011 15.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk na rok 2011 EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 11.2.2011 Obec Jakubany ako OP PND zabezpečuje predaj a nákup tovaru formou poukážok Dohoda o predaji a nákupe tovaru 30617383   
Detail Faktúra vyšlá 1/2011 29.3.2011 Odpredaj zrkadla Rybovič Jozef   4,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 23.11.2011 O poskytnutí fin.prostriedkov na realizáciu práce 1. realizačného projektu Programu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011- 2.3.2011 2.3.2011 Zmluva na uskutočnenie práce - oprava miestnych komunikácií v obci Jakubany ZIMKO, s.r.o. 36487431  57 261,57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2012 2.2.2012 Vystavené objednávky - Sumár 01 A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2013 7.1.2013 Objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Objednávka vyšlá 1/2014 23.1.2014 Objednávka na materiál pre DHZ Jakubany A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 13.1.2015 Zmluva o termínovanom vklade Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  100 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2015 5.1.2015 Objednávka na stravné lístky na január 2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  734,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2016 15.1.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2017 - 3/2017 5.1.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 10.12.2018 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  15 730,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2018 - 4/2018 5.1.2018 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2019 - 3/2019 4.1.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Nastavenia cookies