Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 1/2020 - 6/2020 6.1.2020 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2021 - 7/2021 5.1.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 1/2022 - 7/2022 4.1.2022 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 10/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10/2012 10.5.2012 Odoslaná faktúra za separovaný zber Prodex SK 41878841  43,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 27.2.2015 Dohoda č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740  12 756,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 Dodatok 30.9.2015 Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Objednávka vyšlá 10/2016 4.3.2016 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Objednávka vyšlá 10/2017 2.2.2017 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 6.2.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019.
Číslo zmluvy 1/2019
TJ SOKOL Jakubany 377870021  10 935,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/21/§ 52/2011/NP V-2 10.10.2011 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre Obec Jakubany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 100-2020 16.3.2020 Zmluva č. 320 0413 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 100/2011 28.10.2011 Za náklady na obstaranie úveru podľa dohody z 19. 1. 2010 BBF BUILDING, s.r.o. 44460694  12 273,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 100/2012 22.11.2012 Odoslaná faktúra za prenájom pracovného stroja Jozef Haladej   78,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/2017 1.3.2017 Zmluva o dielo č. 05/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby: "Využitie nebytových... RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  5 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 100/2021 - 105/2021 22.6.2021 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 10014 28.2.2011 Za aktualizáciu CMS Tangram, modul e-gov a zaškolenie Netix Solutions 43783627  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10049 29.4.2011 Za webovú stránku obce Jakubany Netix Solutions 43783627  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100721402ZoP 6.12.2011 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy bytový dom blok "B" súp č. 667 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Nastavenia cookies